0
nga 80 fjale
0
nga 400 fjale
0
nga 100 fjale
0
nga 50 fjale
Maksimumi 4 fotografi - Private apo te Biznesit
Deri në 30 sekonda(linku i VK vendoset në artikull)
Vendoseni adresën dhe të dhënat e biznesit tuaj; Logon, ueb faqen, emaliin, etj
Duhet te jete URL aktive (https://domain.com)
Ne ndonjerin nga formatet (jpg, png, gif)